De Persgroep in 2012

In 2012 neemt De Persgroep autotrack.nl over van Wegener. De belangrijkste acquisitie voor De Persgroep is de aankoop van VNU Media. Intermediair verschijnt voortaan alleen digitaal. Het samenvoegen van de personeelsadvertentieactiviteiten van Intermediair, de Volkskrant, vkbanen.nl, AD, Trouw en Het Parool, leidt tot het schrappen van circa honderd banen. Ook De Persgroep ziet haar bedrijfsresultaat en winst in 2012 teruglopen. De Persgroep Nederland rapporteert echter mede dankzij overnames een omzetgroei en een stijgend bedrijfsresultaat.

 

Persgroep

Aandeelverhoudingen

Het Belgische mediabedrijf De Persgroep NV (De Persgroep) is met haar belang van 58,5 procent de bepalende aandeelhouder van de Persgroep Nederland BV (Persgroep Nederland). De Persgroep, dat volledig in handen is van de familie Van Thillo, brengt in Vlaanderen onder meer dagbladen en tijdschriften uit en heeft daarnaast de grootste Vlaamse commerciële televisie- en radiogroep Vlaamse Mediamaatschappij voor 50 procent in bezit. Naast De Persgroep hebben de Stichting Democratie en Media (38,8 procent), Stichting de Volkskrant (2 procent) en Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (0,7 procent) een aandeel in Persgroep Nederland. De dagbladenportefeuille van Persgroep Nederland bestaat uit AD, de Volkskrant en Trouw. Het Parool is evenals Q-Music Nederland onderdeel van De Persgroep, maar staat als zelfstandig bedrijf los van Persgroep Nederland.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In de zomer van 2012 komt in het nieuws dat De Persgroep samen met private investeerders Blackstone, Providence en Cinven onderzoekt of het de Belgische mobiele telefonie-aanbieder Base, een dochter van KPN, kan overnemen. Het komt uiteindelijk niet tot een deal met KPN en ook een andere gegadigde, het Belgische telecombedrijf Telenet haakt af. Met de verkoop van Base wilde KPN de schulden terugbrengen, die de eigen norm dreigden te overschrijden. Echter, door een dividendverlaging in de zomer van 2012, bekend gemaakt op 20 augustus 2012, heeft KPN weer meer financiële armslag gekregen en is een verkoop minder urgent.

In juni van 2012 laat de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa weten geen bezwaren te hebben tegen de voorgenomen overname van VNU Media door Persgroep Nederland in samenwerking met de investeringsmaatschappijen 3i en HIG Capital. De nieuwe eigenaren voegen de personeeladvertentie-activiteiten van Intermediair, de Volkskrant, vkbanen.nl, AD, Trouw en Het Parool samen. Hierdoor verdwijnen circa honderd banen op de commerciële, redactionele en ondersteunende afdelingen. Tot het moment van de overname werkten bij VNU Media nog ruim 250 mensen. Ook valt, in oktober 2012, na 47 jaar het doek voor de papieren versie van het blad Intermediair. Samen met vkbanen.nl gaat Intermediair vanaf 1 november verder als digitaal magazine toegankelijk via website, smartphone en tablet. Met de overname van VNU Media zijn ook tweakers.net en computable.nl onderdeel van De Persgroep Nederland geworden.

Een nieuwe loot aan de digitale stam van De Persgroep wordt autotrack.nl, een site gericht op de aan- en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s in Nederland. Ook wordt De Persgroep de nieuwe eigenaar van carsom.nl. Carsom.nl helpt autobezitters bij onderhoud en reparaties, onder meer door bij garages in de buurt offertes op te vragen. De Persgroep betaalt aan Wegener 26 miljoen euro voor beide websites. Onderdeel van de transactie is ook dat De Persgroep het intellectuele eigendomsrecht op merknaam en internetdomein jobtrack.nl krijgt.

Om de adverteerders in bepaalde luxe en lifestyle-segmenten beter te kunnen bedienen verschijnt vanaf september 2012 vijf maal per jaar een luxe uitgave van Volkskrant Magazine. Ook vindt een verdere restyling van de zaterdagkrant plaats waarbij V Weekeinde wordt gelanceerd dat bestaat uit vier katernen: Media, Wetenschap, Boeken en Reizen.

Aan het eind van 2012 kondigt hoofdredacteur Philipe Remarque aan dat de Volkskrant voornemens is zijn gehele inhoud online aan te bieden. Het voornemen is om naast de gratis nieuwssite een zogenoemde Plus-omgeving te lanceren die alleen tegen vergoeding toegankelijk is. Dit voorbeeld wordt gevolgd door de Persgroep-kranten Het Parool en het AD.

Met ingang van 1 januari 2013 gaat het Nederlands Dagblad kopij afnemen van de Volkskrant. Eerder sloten Algemeen Dagblad en Het Parool een soortgelijke deal met de Noordelijke Dagbladcombinatie (NDC). De Persgroep-kranten springen daarmee in het gat dat is ontstaan na het stoppen van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD).

 

Organisatorische wijzigingen

De Persgroep brengt per 1 januari 2012 zijn digitale activiteiten onder in een nieuwe business unit: De Persgroep Digital. Deze divisie omvat de Belgische en de Nederlandse digitale activiteiten. Naast de nieuwssites (hln.be, nina.be en demorgen.be en in Nederland ad.nl, vk.nl, trouw.nl, parool.nl) wordt ook de e-commerce hierin ondergebracht.

Eind 2012 treedt oud-topman van SBS en RTL, Fons van Westerloo, toe tot de Raad van Commissarissen van Persgroep Nederland.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

De Persgroep Nederland is voor de ochtendkranten met betrekking tot nabezorging overgegaan tot het bieden van een digitaal alternatief. Volgens het bedrijf is dit een grote kostenbesparing met relatief weinig klachten; ook zijn de bezorgwijken vergroot voor de bezorgers. Evenals andere uitgevers wordt verder gezocht naar kostenbesparingen op het terrein van distributie. In april 2012 wordt een intentieverklaring ondertekend tussen De Persgroep, Wegener, TMG en NDC om te gaan samenwerken op vlak van distributie van de dagbladen naar abonnees en losse-verkooppunten.

 

Financiële positie

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2012 blijkt dat zowel omzet als winst van De Persgroep zijn teruggelopen. De geconsolideerde resultatenrekening – waarin dus alle uitgeef- en audiovisuele activiteiten in Nederland en België zijn opgenomen – bedraagt 877 miljoen euro. Dat betekent een daling van 2,5 procent ten opzichte van de 899,5 miljoen euro in 2011. Het EBITA-bedrijfsresultaat daalt eveneens van 107,3 miljoen euro in 2011 naar 87 miljoen euro in 2012.

De Persgroep Nederland behaalt een omzetstijging van circa 3,1 miljoen euro naar 390,1 miljoen euro. Dit dankzij verhoogde omzetresultaten uit met name advertenties en licht gestegen oplageomzetten en overige omzetten. Oplageomzetten worden dankzij prijsverhogingen gerealiseerd aangezien oplageaantallen iets dalen. De advertenties bij de kranten dalen met 12 procent mede door een enorme daling van vacatureadvertenties, maar dit wordt gecompenseerd door de overname van VNU Media. Overige omzetten stijgen dankzij e-commerce en merchandising. Het EBITA-bedrijfsresultaat daalt van 44,8 miljoen euro in 2011 naar 42,6 miljoen euro in 2012. De Persgroep Nederland stelt in haar jaarrekening 2012 dat de resultaten tot tevredenheid stemmen, maar roept wel op tot aandacht voor de advertentieverkoop en de losse verkoop van kranten.

Kort na de presentatie van de jaarcijfers over 2011 wordt bekendgemaakt dat De Persgroep miljoenen euro’s schadevergoeding zal vorderen wegens het slechte bereik van radiostation Q-Music. Door de branden in de zendmasten van Lopik en Smilde waren verschillende radiostations maandenlang slecht te ontvangen. Hoewel de branden op 15 juli 2011 plaatsvonden, heeft het een jaar geduurd voordat beide zendmasten weer op vol vermogen draaiden. De branden zouden Q-Music, waarvan De Persgroep via de Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa) eigenaar is, bijna 1 procent aan marktaandeel en 7,8 procent aan advertentie-inkomsten hebben gekost.

Voor 2013 verwacht De Persgroep Nederland geen snel herstel van de advertentiemarkten. Het bedrijf stelt dat de eerste maanden van dit jaar een bestendiging van sombere omzetontwikkelingen laten zien. De Persgroep stelt het belangrijk te achten dat het bedrijf inhoud op meer platforms aanbiedt.

 

Deel deze pagina