De Persgroep in 2011

Nadat in 2009 en 2010 al kostenbesparende maatregelen zijn genomen in de drukkerijen en de distributietak van de Persgroep Nederland, vindt in 2011 centralisatie plaats van de digitale activiteiten en de advertentieverkoop.

De Persgroep 2011

Aandeelverhoudingen

Het Belgische mediabedrijf De Persgroep NV (De Persgroep) is met haar belang van 58,5 procent de bepalende aandeelhouder van de Persgroep Nederland BV (Persgroep Nederland). De Persgroep, dat volledig in handen is van de familie Van Thillo, is in Vlaanderen onder meer eigenaar van dagbladen en tijdschriften en is voor 50 procent eigenaar van de grootste Vlaamse commerciële televisie- en radiogroep Vlaamse Mediamaatschappij. Naast De Persgroep hebben de Stichting Democratie en Media (38,8 procent), Stichting de Volkskrant (2 procent) en Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (0,7 procent) een aandeel in Persgroep Nederland. De dagbladenportefeuille van Persgroep Nederland bestaat uit AD, de Volkskrant en Trouw. Het Parool is evenals Q-Music Nederland onderdeel van De Persgroep, maar staat als zelfstandig bedrijf los van Persgroep Nederland.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Begin april 2011 lanceert De Persgroep haar nieuwe vacaturesite werkendichtbij.nl. De site onderscheidt zich doordat op buurtniveau vacatures gezocht kunnen worden.

Het AD introduceert in juni een nieuw logo en nieuwe vormgeving. Het dagblad wil zich specifiek toeleggen op het verslaan van nieuws, sport en showbizz. Ook de in 2010 gestarte samenwerking met Het Parool krijgt in 2011 verder gestalte: de redacties wisselen onderling nieuws uit.

 

Organisatorische wijzigingen

Achter de schermen vinden in 2011 diverse organisatorische veranderingen plaats die het sluitstuk vormen van de eerder gestarte hervormingen binnen Persgroep Nederland. De saneringen bij de drukkerijen en efficiëntieverbeteringen in de distributietak die in 2009 en 2010 al zijn doorgevoerd, beginnen hun vruchten af te werpen.

In 2011 wordt een universeel ICT-systeem ingevoerd waarmee binnen de gehele Persgroep gewerkt wordt. Met ingang van 1 januari 2012 worden alle digitale activiteiten in Nederland en België samengebracht in de nieuwe divisie De Persgroep Digital. In dit verband kondigt Persgroep Nederland in december 2011 aan de internetredacties van de Volkskrant, Trouw en Het Parool terug te zullen verhuizen naar Amsterdam. Eerder in het jaar waren de internetredacties juist samengevoegd in Rotterdam, waar het AD is gevestigd.

Niet alleen worden de digitale activiteiten gecentraliseerd, ook komt de scheidslijn te vervallen tussen de regionale en landelijke advertentieverkoop. Daarnaast wordt in 2011 besloten de tot dan toe zelfstandige directie van het AD samen te voegen met de centrale directie van Persgroep Nederland.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

Begin 2011 kondigt de (nieuw aangetreden) hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe  Remarque, de opheffing aan van weblog vkblog.nl. Volgens Remarque is de krant niet langer in staat om de benodigde technische en redactionele ondersteuning te bieden. In augustus gaat de blog uit de lucht. De archieven blijven, op aandringen van de gebruikers, nog te raadplegen via weblog.nl.

 

Financiële positie

De Nederlandse en Belgische onderdelen van De Persgroep zorgen samen voor een nettoomzet van 899,5 miljoen euro: 1,4 procent minder dan in 2010. Het bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt daarentegen met circa 6 procent naar 107,3 miljoen euro. De FM-frequentie van de Nederlandse radiozender Q-Music wordt in 2011 verlengd tot 2017. In totaal is er 26,9 miljoen euro voor dit ongeclausuleerde kavel betaald.

De Volkskrant, Trouw en AD hebben in 2011 gezamenlijk een netto-omzet van 387 miljoen euro: 3 procent minder dan in 2010. Teruglopende mediabestedingen leiden bij Persgroep Nederland in één jaar tijd tot 10 procent minder advertentie-inkomsten bij de gedrukte uitgaven. De inkomsten uit online advertenties en de vacatures op vkbanen.nl laten daarentegen een forse groei zien van 32 procent.

Het bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt van 31,1 miljoen euro in 2010 naar 44,8 miljoen euro in 2011. Persgroep Nederland schrijft in zijn jaarverslag dat de saneringen bij drukkerijen in 2011 hun eerste vruchten afwerpen: de kostenreducties leiden ertoe dat het nettoverlies uit 2010 omslaat in een nettowinst van circa 2 miljoen euro in 2011.

Persgroep Nederland is voorzichtig met zijn voorspellingen voor het jaar 2012. In het jaarverslag schrijft de uitgever geen opleving te zien in de advertentiemarkt van dagbladen. Daarnaast wordt verwacht dat de teruglopende inkomsten uit oplages en advertenties niet voldoende gecompenseerd kunnen worden door de opbrengsten van de digitale activiteiten. Ondanks het economische klimaat is Persgroep Nederland optimistisch over de financiële gezondheid van het bedrijf; de uitgever zegt uit te zien naar autonome groei en/of overnames.

Deel deze pagina