De Persgroep in 2010

De Persgroep in 2010

 

Aandeelverhoudingen

Het Belgische mediabedrijf De Persgroep NV (De Persgroep) is met haar belang van 58,5 procent de bepalende aandeelhouder van de Persgroep Nederland BV (Persgroep Nederland). De Persgroep, dat volledig in handen is van de familie Van Thillo, is in Vlaanderen onder andere eigenaar van dagbladen en tijdschriften en is voor vijftig procent eigenaar van de grootste Vlaamse commerciële televisie- en radiogroep Vlaamse Mediamaatschappij. Naast De Persgroep hebben de Stichting Democratie en Media (38,8 procent), Stichting de Volkskrant (twee procent) en Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (0,7 procent) een aandeel in Persgroep Nederland. De Stichting Lux et Libertas (één aandeel) is met de verkoop van NRC Media als aandeelhouder verdwenen. De dagbladenportefeuille van Persgroep Nederland bestaat uit AD, de Volkskrant en Trouw. Het Parool is evenals Q-Music Nederland onderdeel van De Persgroep, maar staat als zelfstandig bedrijf los van Persgroep Nederland.

NRC Media (dagbladen NRC Handelsblad en nrc.next) werd op 12 maart 2010 verkocht aan Lux Media. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) had De Persgroep opgedragen NRC Media voor 1 juli 2010 te verkopen, als voorwaarde voor het verkrijgen van zeggenschap in PCM Uitgevers (PCM). De overname trad met terugwerkende kracht per 1 september 2009 in werking en de overname-overeenkomst werd op 11 maart 2010 goedgekeurd door de NMa. Ook 2010 stond bij Persgroep Nederland in het teken van de financiële nasleep van de overname. In de loop van 2010 volgde de uitspraak van de Ondernemingskamer over de in 2007 aangespannen procedure tegen PCM. De conclusie luidt dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van het toenmalige PCM zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid ten aanzien van een besluit tot het aangaan van de met (schulden gefinancierde) overname door investeerder APAX. De huidige Persgroep Nederland heeft vanwege beperkte juridische mogelijkheden geen schadevergoeding geëist van de voormalige bestuurders.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Met ingang van 29 maart 2010 verschijnt de Volkskrant op tabloidformaat. Deze transformatie heeft voor de oplage van de krant in ieder geval niet nadelig uitgepakt: het tweede kwartaal van 2010 toonde een toename. Ook bij Trouw werd de opmaak in 2010 gewijzigd.

Eind december lanceerde De Persgroep een iPad-app voor drie Nederlandse titels: de Volkskrant, Trouw, Het Parool, en twee Belgische titels: De Tijd en L’Echo. De technologie van de apps is identiek, de content en huisstijl zijn verschillend.

 

Organisatorische wijzigingen

De na de overname van PCM aangekondigde reorganisaties binnen Persgroep Nederland zijn per 1 april 2010 afgerond. Holding en stafdiensten verdwenen, redacties werden ‘doelmatiger’ georganiseerd en ondersteunende diensten gingen meer samenwerken. In totaal verdwenen 187 banen bij AD Nieuwsmedia, 16 banen bij de drukkerijen en 130 bij de Volkskrant en Trouw. De redacties zijn hierbij zo veel mogelijk ontzien: twintig voltijd banen verdwenen bij de Volkskrant en zeven tien bij de redactie van Trouw. Deze herstructurering kostte zeventig miljoen euro. Daarmee zijn de Nederlandse titels weer winstgevend gemaakt en hoeven verder geen kostenbesparende maatregelen te worden genomen.

De eerste stappen naar een onderlinge samenwerking tussen AD en Het Parool zijn gezet: de parlementaire redacties zijn samengevoegd. Volgens AD-hoofdredacteur Christiaan Reusink overlappen de doelgroepen van de twee titels elkaar niet en kunnen de redacties elkaar aanvullen middels het uitwisselen van verhalen. Inmiddels is een juridisch geschil ontstaan met persdienst GPD nadat Het Parool had aangekondigd daar per 1 januari uit te stappen. Door het uitwisselen van nieuwsberichten zouden deze niet meer ingekocht hoeven worden. In het jaarverslag 2010 schrijft Persgroep Nederland te zijn begonnen met het verenigen van de websites volkskrant.nl, trouw.nl, ad.nl, en parool.nl in Persgroep Online. Het achterliggende idee is dat door het gezamenlijk verzorgen van het basale nieuws, meer aandacht kan uitgaan naar het creëren van de eigen identiteit van de vier sites. Met deze stap heeft Persgroep Nederland de filosofie dat redacties van print en internet geïntegreerd worden, achter zich gelaten. Met de verhuizing van de internetredacties van de Volkskrant, Trouw en Het Parool naar Rotterdam (waar het AD reeds is gevestigd) is begin 2011 één webredactie geformeerd.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In het kader van kostenbesparingen is per 1 april 2010 ook de papieren versie van het magazine VKbanen opgeheven. Het blad werd in de eerste helft van 2006 gelanceerd als concurrent van marktleider Intermediair. VKbanen, gratis verspreid onder HBO-ers en WO-ers tot veertig jaar, moest het verlies aan advertenties in de krant compenseren, maar kon de verwachtingen niet helemaal inlossen. De bijbehorende website blijft wel in de lucht en ook wil de Volkskrant maandelijks een arbeidsmarktspecial bij de zaterdagkrant voegen. Op 7 januari 2011 kondigde (nieuw aangetreden) hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant de opheffing van vkblog.nl aan. Volgens Remarque is de krant niet langer in staat om de benodigde technische en redactionele ondersteuning te bieden; in zijn strategie wil hij focussen op de successen van de Volkskrant.

 

Financiële positie

De Persgroep liet in 2010 een omzetstijging, verdeeld over Nederland en België, zien van 20 procent naar 761,7 miljoen euro. De forse toename van het bedrijfsresultaat (EBITA) met maar liefst 65 procent tot 101,1 miljoen euro wordt toegeschreven aan de herstructurering van de activiteiten in Nederland na de overname van PCM, de prestaties in de audiovisuele tak in België en de uitbreiding van de uitgeefactiviteiten in dat land. Het resultaat van 2010 voor Persgroep Nederland (de Volkskrant, Trouw, AD) omvatte echter nog steeds een fors dalende omzet. Met 400,8 miljoen euro was er sprake van een daling van 23 procent ten opzichte van de omzet van 523,8 miljoen in 2009. Deze werd niet alleen ver oorzaakt door de afstoting van bedrijfsonderdelen, maar ook door een doorzettende daling op de advertentiemarkt voor dagbladen. Het bedrijfsresultaat (EBITA) verbeterde daarentegen van 15 miljoen euro in 2009 naar 33,1 miljoen euro in 2010. Het nettoresultaat dat in 2009 nog een fors verlies van 91,1 miljoen euro liet zien, is in 2010 teruggebracht tot 8,4 miljoen euro verlies. Dit is onder andere bewerkstelligd door het reduceren van personeelslasten en overige bedrijfskosten en de verkoop van NRC Media. In februari 2010 werd bekend dat de boekendivisie wordt verkocht aan de Vlaamse uitgever Lannoo en het Nederlandse WPG Uitgevers. Ook besloot Persgroep Nederland bepaalde afschrijvingen versneld te doen plaatsvinden. Persgroep Nederland voorziet voor de advertentiemarkt voor dagbladen nog geen rooskleurig beeld.

Deel deze pagina