NPO in 2018

Peildatum: 31 december 2018

Voornaamste gebeurtenissen in 2018

  • Concurrentie van internationale spelers en een toenemende druk op de journalistieke infrastructuur vormt voor de NOS en samenwerkende regionale omroepen aanleiding om online nog nauwer te gaan samenwerken. De partijen stellen een Convenant Versterking Publieke Journalistiek op en spreken af nieuwsberichten structureel met elkaar te delen.
  • Politiek-bestuurlijk gezien was 2018 een bewogen jaar voor de NPO. Eind 2017 wordt duidelijk dat de daling van Ster-inkomsten tot bezuinigingen zal kunnen leiden van ruim €60 miljoen in 2019, nu de Algemene Mediareserve terugloopt. Tegen de zomer ontstaat weerstand onder programmamakers als met name journalistieke programma’s hiervan de dupe dreigen te worden.
  • Na Prinsjesdag wordt duidelijk dat de NPO eenmalig voor €40 miljoen zal worden gecompenseerd in 2019, met de opdracht na te denken over een structurele hernieuwing van de publieke omroep in de toekomst om zo de krimp in inkomsten te kunnen opvangen.
  • De NPO geeft in een nieuw plan van aanpak voor 2019 aan niet te willen bezuinigen op de journalistieke kerntaak, maar vooral te zullen snijden in organisatiekosten. Geplande vernieuwingen van journalistieke programma’s gaan wel door – met onder andere nieuwe online formats – om beter te kunnen inspelen op het veranderde kijkgedrag. De discussie rond de toekomst van de NPO zal in 2019 worden voortgezet.

Raad van bestuur

Shula Rijxman, Martijn van Dam, Jaap Kooij (t/m 01-06-2018)

Aantal FTE (gemiddeld)

378 (in 2016: 371)

Jaarverslag:
2018

Voornaamste aanbod

Titel Marktaandelen Bereik (in %) Mediatype
NPO 1 24,4 42,0 Televisie
NPO 2 6,4 22,5 Televisie
NPO 3 4,7 19,7 Televisie
NPO Radio 1 8,2 8,7 Radio
NPO Radio 2 12,6 8,6 Radio
NPO 3FM 2,8 2,8 Radio
NPO Radio 4 2,4 2,2 Radio
NPO Radio 5 4,0 2,5 Radio
Bron data: StichtingKijkonderzoek/Intomart GfK/NLO

Deel deze pagina