NPO in 2007

Het jaar 2007 is het eerste volledige jaar dat de programmaschema’s van Nederland 1, 2 en 3 zijn gebaseerd op het zogenaamde programmeermodel. Nederland 1 was de best bekeken zender van Nederland, een positie die jarenlang door RTL4 werd ingenomen. De beoogde marktaandelen van Nederland 2 en Nederland 3 werden niet behaald in 2007.

Het verlies van marktaandeel van de publieke radio is ondanks een nieuwe strategie niet goed gemaakt in 2007. Radio 1 is er niet in geslaagd de terugval van de voorgaande jaren te compenseren en ook Radio 2 gaf na aanvankelijke successen blijk van een terugval in de tweede helft van 2007. Ook Radio 4 behaalde niet de beoogde doelstelling. 3FM was wel succesvol en ook de luistercijfers van het opnieuw geprogrammeerde Radio 5 en het nieuwe Radio 6 voldeden aan de verwachtingen.

In de zomer van 2008 wordt bekend dat NPO wil gaan snijden in het aantal themakanalen. Waarschijnlijk zal het aantal worden teruggebracht van zeventien naar twaalf inclusief Uitzending Gemist. Het geld dat hiermee vrijkomt, wil NPO aanwenden voor innovatie en programma’s op de overblijvende themazenders. Op het vlak van internet bouwt NPO zijn bestaande activiteiten verder uit. In het kader van het speerpunt kunst en cultuur wordt cultuurgemist.nl gelanceerd als variant op het succesvolle Uitzending Gemist. Ook is een zogeheten ’embedded’ videoplayer ontwikkeld die het mogelijk maakt om content van Uitzending Gemist te integreren  in websites van derden. Voor de jeugd is Z@ppmixer ontwikkeld, een internetdienst die drijft op user generated content en de mediawijsheid van jongeren moet versterken.

Na enkele turbulente jaren wordt 2007 gekenmerkt door meer financiële zekerheid voor NPO. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de publieke omroep met ingang van 2008 op vijftig miljoen extra kan rekenen. Met ingang van 2008 werkt NPO voor de eerste keer volgens de doelstellingen in het prestatiecontract 2008-2010 dat is gesloten tussen de minister en NPO.

Deel deze pagina