NPO in 2005

In 2005 heeft de Publieke Omroep 631 miljoen euro tot haar beschikking voor het maken van programma’s. Dit bedrag is onder andere opgebouwd uit de rijksbijdrage, het fonds omroepreserve, een eigen bijdrage van de omroepverenigingen en de nettoresultaten van neven- en verenigingsactiviteiten. Het grootste deel hiervan, 511 miljoen euro, is bestemd voor de drie televisiezenders. Radio en internet krijgen respectievelijk 98 en 22 miljoen euro. Van het televisiebudget gaat 196 miljoen euro naar Nederland 2, daarna volgen Nederland 1 (165 miljoen euro), Nederland 3 (113 miljoen euro) en Z@ppelin (36 miljoen euro). Het budget van Radio 1 (39 miljoen euro) drukt het zwaarst op de totale uitgaven van de zenders. De nieuwszender wordt gevolgd door 747 AM (19 miljoen euro) en de muziekzenders Radio 4, Radio 2 en 3FM met achtereenvolgens 17, 12 en 9 miljoen euro. Het geraamde tekort voor 2005 bedraagt 29 miljoen euro.

De organisatiestructuur van de Publieke Omroep wijzigt in 2005 enigszins. De nieuwe omroepverenigingen Max en Llink starten in het najaar van 2005 hun uitzendingen op radio en televisie. Verder start de lokale publieke migrantenzender voor de vier grote steden, FunX, met landelijke uitzendingen via de voormalige kabelfrequenties van Colorful Radio. Het minderheidsbelang in Nozema raakt de Publieke Omroep voorjaar 2006 kwijt aan KPN.

De discussie over de indeling van de drie televisienetten van de Publieke Omroep is al lange tijd aan de gang. Eind 2004 spraken de omroepen en de Raad van Bestuur al over de zorgelijke situatie dat er steeds minder Nederlanders naar de Publieke Omroep kijken. Een jaar later blijkt de situatie niet verbeterd. Najaar 2005 is zelfs sprake van een forse daling van het aantal kijkers. Vooral jongeren en jongvolwassenen kijken steeds minder naar programma’s van de Publieke Omroep. Parallel aan de ontwikkeling van dalende kijkcijfers verslechterde de financiële situatie van de Publieke Omroep, onder andere door opgelegde bezuinigingen en dalende reclameinkomsten.

Het jaar 2005 heeft grotendeels in het teken gestaan van een nieuw wetsvoorstel betreffende de Mediawet. Begin februari 2005 verschijnt een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin onder andere wordt gepleit voor centraal stellen van de functie van de Publieke Omroep als nieuws- en opiniemaker. In april vormt het Paasakkoord aanleiding tot een reeks nieuwe afspraken van de coalitie, met als doel hervorming van het omroepbestel in 2008. Tijdens de debatten in het najaar van 2005 is er veel kritiek op de plannen. Desalniettemin wordt door het Kabinet in juni 2006 een definitief wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Door de voortijdige val van het Kabinet in juni wordt het wetsvoorstel vooralsnog niet in behandeling genomen. Er zijn echter wel concrete plannen voor een nieuwe indeling van de netten van de Publieke Omroep. Deze plannen zullen in september 2006 worden uitgevoerd.

Deel deze pagina