Disclaimer

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Commissariaat voor de Media spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op www.mediamonitor.nl kunt vinden correct is, maar accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of het ontbreken van informatie.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite Mediamonitor.nl, alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in enige vorm, komen toe aan het Commissariaat voor de Media te Hilversum. Herpublicatie van gegevens van deze site, anders dan met bronvermelding, is niet toegestaan.

Deel deze pagina