Extra resultaten

Overzicht met resultaten

Totaal Publiek Commercieel Landelijk Regionaal Print Kleine redactie
(minder dan 50)
Grote redactie
(meer dan 50)
n=31 n=14 n=17 n=15 n=16 n=15 n=13 n=18
1. Welke functie heeft u?
Hoofdredacteur 74 79 71 80 69 67 77 72
Redactiechef/eindredacteur 13 21 6 7 19 7 23 6
Adjunct of secretaris hoofdredactie 13 0 23 13 13 27 0 23
3. Uit hoeveel journalisten bestaat de redactie?
Minder dan 10 journalisten 7 0 12 13 0 13 15 0
10 tot 49 journalisten 36 43 29 20 50 27 85 0
50 of meer journalisten 58 57 59 67 50 60 0 100
4. Is de grootte van de redactie in de afgelopen vijf jaar veranderd?
De grootte is toegenomen 16 21 12 33 0 13 8 22
De grootte is gelijk gebleven 13 14 12 7 19 13 23 6
De grootte is afgenomen 71 64 77 60 81 73 69 72
5. Hoe is het werk verdeel over de verschillende groepen?
Aandeel stagiairs/afstudeerders 4 5 3 4 4 3 5 4
Aandeel freelance journalisten 23 19 26 25 21 26 33 15
Aandeel journalisten in tijdelijk dienstverband 11 16 7 13 9 6 7 13
Aandeel journalisten in vast dienstverband 63 60 65 59 67 67 55 69
6. Welke situatie is van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)
De concurrentie tussen freelancers is toegenomen in de afgelopen vijf jaar 19 29 12 27 13 13 15 22
Nu krijgen minder freelancers een opdracht dan vijf jaar geleden 16 14 18 20 13 13 8 22
Freelancers moeten meer rekening houden met de koers van een nieuwstitel/product 39 50 27 27 50 27 46 33
Freelancers krijgen steeds minder betaald voor een opdracht 0 0 0 0 0 0 0 0
Freelancers krijgen steeds minder tijd voor een opdracht 10 21 0 7 13 0 8 11
Er wordt nu vaker gebruik gemaakt van een freelance journalist dan vijf jaar geleden 61 57 65 60 63 67 77 50
7. Is er nu meer of minder tijd voor onderzoeksjournalistiek dan vijf jaar geleden?
Meer tijd 19 21 18 20 19 20 15 22
Evenveel tijd 39 29 47 33 44 39 46 33
Minder tijd 42 50 35 47 38 42 39 44
8. Heeft uw redactie in de laatste vijf jaar te maken gehad met een reorganisatie?
Ja 81 79 82 67 94 80 85 78
9. Zijn in de laatste vijf jaar leden van uw redactie ontslagen om te bezuinigen?
Ja 55 36 71 67 44 67 62 33
10. Zijn uw redactieleden terughoudender dan vijf jaar geleden?
Terughoudender 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelijk gebleven 77 73 81 73 81 87 69 83
Minder terughoudend 23 27 19 27 19 13 31 17
11. Is de invloed van het concern/bedrijf achter de redactie op redactionele beslissingen veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De invloed is groter geworden 7 14 0 0 13 0 8 6
De invloed is gelijk gebleven 55 57 53 53 56 53 46 61
De invloed is afgenomen 0 0 0 0 0 0 0 0
Er was en is geen invloed 39 29 47 47 31 47 46 33
12. Is de invloed van aandeelhouders/overheid op de redactionele beslissingen veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De invloed is groter dan vijf jaar geleden 7 8 6 7 7 0 8 6
De invloed is gelijk gebleven 30 31 29 27 33 30 8 47
De invloed is kleiner geworden 3 0 6 7 0 7 8 0
Er was en is geen invloed 60 62 59 60 60 60 77 47
13a. Houdt uw redactie zich bezig met marketing?
Niet 13 14 12 13 13 7 23 6
Soms 61 57 65 53 69 67 62 61
Vaak 26 29 24 33 19 27 15 33
13b. Houdt uw redactie zich tegenwoordig vaker of minder vaak bezig met marketing ten opzichte van vijf jaar geleden?
Vaker 69 83 57 67 71 54 60 75
Even vaak 31 17 43 33 29 46 40 25
Minder vaak 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Is de invloed van adverteerders op redactionele beslissingen veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De invloed is groter geworden 0 0 0 0 0 0 0 0
De invloed is gelijk gebleven 16 7 24 20 13 27 0 28
De invloed is kleiner geworden 0 0 0 0 0 0 0 0
Er was en is geen invloed 84 93 77 80 88 73 100 72
15. Welke situatie is op uw redactie van toepassing als het gaat om de invloed van adverteerders of sponsors op redactionele beslissingen?
Verreweg de meerderheid van de ondervraagden gaf bij de verschillende situaties aan dat deze niet van toepassing zijn. De antwoorden die wel gegeven zijn, geven derhalve geen representatief beeld.
16. Is de invloed van bronnen op redactionele beslissingen veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De invloed is groter geworden 3 7 0 7 0 0 0 6
De invloed is gelijk gebleven 36 50 24 27 44 27 23 44
De invloed is kleiner geworden 3 0 6 7 0 7 8 0
Er was en is geen invloed 58 43 71 60 56 67 69 50
17. Is de invloed de lezer/kijker/luisteraar op redactionele beslissingen veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De invloed is groter geworden 61 86 41 60 63 40 46 72
De invloed is gelijk gebleven 29 14 41 27 31 47 46 17
De invloed is kleiner geworden 0 0 0 0 0 0 0 0
Er was en is geen invloed 10 0 18 13 6 14 8 11
18. Is de invloed van gegevens over het gebruik op redactionele beslissingen veranderd in de afgelopen vijf jaar?
De invloed is groter geworden 68 86 53 73 63 36 62 72
De invloed is gelijk gebleven 26 14 35 20 31 50 31 22
De invloed is kleiner geworden 0 0 0 0 0 0 0 0
Er was en is geen invloed 7 0 12 7 6 14 8 6
19. Hebben redacteuren toegang tot gebruiksgegevens?
Ja, alle redacteuren 47 71 25 27 67 29 46 47
Ja, een deel van de redacteuren 30 14 44 47 13 43 8 47
Nee 23 14 31 27 20 29 46 6
20. Heeft uw redactie meer of minder vrijheid voor het inhoudelijke werk vergeleken met vijf jaar geleden?
Meer vrijheid 7 0 13 13 0 13 15 0
Evenveel vrijheid 94 100 87 87 100 87 85 100
Minder vrijheid 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ziet u meer of minder risico?s voor de redactionele onafhankelijkheid vergeleken met vijf jaar geleden?
Meer risico's 68 100 41 53 81 33 62 72
Evenveel risico's 32 0 59 47 19 67 39 28
Minder risico's 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Hoe kan redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd blijven bij reorganisaties? (meerdere antwoorden mogelijk)
Toezeggingen vanuit de directie 33 31 35 43 25 40 31 35
Redactie of programmastatuut 93 100 88 86 100 87 92 94
Toezicht van buiten 23 31 18 14 31 20 23 24
Redactionele onafhankelijkheid kan niet gewaarborgd worden 3 0 6 7 0 7 7 0
24. Welke situatie is bij u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)
Alle redacteuren kennen het redactie-/ programmastatuut 39 36 41 27 50 47 31 44
Het statuut is minder dan vijf jaar geleden nog geactualiseerd 36 50 24 40 31 20 23 44
Het statuut is een papieren tijger 19 21 18 20 19 20 39 6
Het statuut beschermt tegen commerci‰le invloed 55 36 71 53 56 67 54 56
Het statuut beschermt tegen invloed van buiten 45 36 53 47 43 53 39 50
Het statuut is open toegankelijk 55 71 41 40 69 40 31 72
27. Neemt het belang van de journalistieke waarde ?onafhankelijkheid? toe of af in de komende vijf jaar?
Het belang neemt toe 57 71 44 47 67 36 62 53
Het belang blijft gelijk 37 29 44 53 20 50 39 35
Het belang neemt af 7 0 13 0 13 14 0 12

Deel deze pagina