Methodische verantwoording

Waar de oplage van betaalde kranten, in ieder geval in West-Europa en Noord-Amerika, door erkende onderzoeksinstituten wordt gecontroleerd, geldt dat niet voor alle gratis dagbladen. In de meeste West-Europese landen worden echter zowel gratis als betaalde kranten op dezelfde manier door dezelfde organisatie ge-audit. Uitzonderingen zijn Italië, Finland en Griekenland. Ook voor Hongarije, Polen, Roemenië en Litouwen zijn ‘officiële’ oplagecijfers beschikbaar. In andere landen moet noodgedwongen gebruik gemaakt worden van cijfers van uitgevers zelf of gegevens uit andere bronnen – ook voor het merendeel van de betaalde kranten. Buiten Europa is de situatie wisselend. In Argentinië, Canada en Mexico, Hong Kong, Maleisië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten zijn gecontroleerde gegevens. In andere landen laat de betrouwbaarheid van de gegevens soms te wensen over. Schoolvoorbeeld is Korea waar alleen een oplagecijfer voor twee van de vijf titels en een totaalcijfer beschikbaar is. Voor het merendeel van de landen, en in ieder geval voor de landen met substantiële oplagen zijn de cijfers echter even betrouwbaar als de cijfers voor betaalde dagbladen.

Meer informatie is te vinden op www.newspaperinnovation.com

Deel deze pagina