Archief

Archief verdiepend onderzoek

Trends per jaar
In de jaren 2005 t/m 2016 bracht de Mediamonitor een overzicht van de belangrijkste trends in het medialandschap per jaar. Op deze pagina zijn de trends terug te lezen.

Verdiepend onderzoek per thema en jaartal

Nieuwsmedia
Onafhankelijkheid van nieuwsredacties (2015)
Regionale dagbladen en lokale dagbladedities (2013)
Het videoaanbod van Nederlandse nieuwssites (2013)
30 jaar kranten in Nederland: consolidatie en monopolievorming Bijdrage van Piet Bakker (2013)
Bronnen in het nieuws: een onderzoek naar ANP-berichten in nieuws en achtergrondinformatie in Nederlandse dagbladen 2006-2008 Bijdrage van Otto Scholten en Nel Ruigrok (2009)
Het nieuws op 18 juni 2009 (2009)
Nieuwsgebruik (2008)
De gratis revolutie Bijdrage van Piet Bakker (2007)
Ontwikkeling dagbladenmarkt (2007)
Lokale dagbladedities (2007)
Nieuwsredacties (2006)
Nieuwsgebruik (2005)

Mediagebruik
Mediawijze burgers gezocht: over veranderingen in mediagebruik Bijdrage van Jos de Haan (2013)
De betekenis van zoekmachines in de informatiesamenleving Bijdrage van Nico van Eijk (2008)
Lokale medialandschappen in Nederland 2005 Bijdrage van Maurice Vergeer (2006)

Televisie
Distributiemarkt (2011-2015)
Trends in het Nederlandse televisielandschap Bijdrage van Bas de Vos (2013)
Het televisieaanbod in analoog en digitaal doorgegeven RTV-pakketten (2013)
Ontwikkeling televisiemarkt (2006)
Profusie en performance: de Nederlandse televisiemarkt van vraag en aanbod Bijdrage van Jan van Cuilenburg (2005)

Radio
De ontwikkeling van radio, van FM naar digitaal Bijdrage van Liedewij Hentenaar (2013)
Webradiokanalen gericht op Nederland (2013)
Radiokanalen in RTV-pakketten (2013)
Ontwikkeling radiomarkt (2006)

Deel deze pagina