Privacy

Het Commissariaat voor de Media respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en gaat vertrouwelijk om met de informatie die zij ons verschaffen. Persoonsgegevens, zoals naam en e mailadres, stellen wij niet beschikbaar aan derden. Wij houden ons altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een belangrijke doelstelling van onze website is u te informeren over onze wettelijke taken. U kunt ons vragen stellen en via het digitaal loket formulieren downloaden en uw activiteiten aanmelden. Persoonsgegevens die u daarbij opgeeft, gebruiken wij uitsluitend voor onze dienstverlening aan u. Wij verstrekken deze niet aan derden. Verder maken wij zonder uw toestemming geen informatie openbaar die tot uw persoon te herleiden is, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of dit nodig vinden om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze gebruikers of andere personen te beschermen.

Door onze website te bezoeken accepteert u ons privacybeleid.

Deel deze pagina