Trends

Jaarlijks brengt de Mediamonitor een overzicht van de belangrijkste trends in het medialandschap van het voorafgaande jaar. Op deze pagina zijn de trends vanaf 2005 te lezen.

Meer Trends

Mediabedrijven

Van de belangrijkste dagbladuitgevers, tijdschriftuitgevers en omroepen in Nederland wordt hier ingegaan op de eigendomsverhoudingen, activiteiten, strategieën en financiële gegevens.

Meer Mediabedrijven

Mediamarkten

Per mediamarkt komen aspecten aan bod als marktaandelen, bereik en aanbiedersconcentratie.

Meer Mediamarkten

Analyse & verdieping

Hier zijn de onderzoeken te vinden die de Mediamonitor zelf heeft uitgevoerd.

Meer Analyse & verdieping

Gastauteurs

Door de jaren heen hebben verschillende experts een bijdrage geschreven voor het rapport van de Mediamonitor. Deze stukken zijn hier te vinden.

Meer Gastauteurs

Publicaties

Het Commissariaat voor de Media brengt, naast deze website, op regelmatige basis rapporten over mediaconcentratie uit. Deze schriftelijke rapportage brengt actuele informatie over eigendomsverhoudingen en marktaandelen van dagbladen, tijdschriften, televisie, radio en aanbieders van content op internet. Daarnaast is er aandacht voor eigen onderzoek.

Naast de eigen rapportages geeft het Commissariaat externe instanties opdracht onderzoek te doen naar specifieke sectoren en onderwerpen.

Meer Publicaties

English

Here you can find information about the establishment of the Mediamonitor, some general information about the Netherlands as a national context for the media landscape, the theoretical background of the Mediamonitor, legislation on media concentration and information about the Dutch landscape (the different media companies and markets).

For more information about the Dutch medialandscape and an international comparison with seven other Western European countries, see our publication 'The Dutch media in 2010'.

Meer English